VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustroval Jiří Bouda
Praha, Novela bohemica 2015, 132 stran
ISBN 978-80-87683-51-4
věk 8+

ROBERT DROZDA

POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY U PŘEDNOSTY DRAHORÁDA

Pan Otakar Drahorád šéfující rychlíkové stanici Záhořice repasoval vyřazený vagon ve stylu salonního vozu Františka Ferdinanda, aby v něm mohl vnoučatům o prázdninách vyprávět třetí sadu historek určených všem milovníkům vláčků. Drážní arabesky z časů páry, telegrafu a ručních výhybek se v podání dědečka s přirozenou autoritou blíží atmosféře večerníčkových pohádek Pavla Naumana s mašinkovým kouzelníkem Zababou. Na digitalizovaných nádražích už sice živého železničáře pohříchu málem nenajdeme, zato v tunelech lze ještě narazit na přízrak, o duchu sounáležitosti nemluvě. Trilogie Roberta Drozdy potvrzuje, jak autorské pohádce prospívá profesní vášeň pro zanikající tradici, a z posledních ilustrací malíře Jiřího Boudy sálá víra, že správný chlap má konat srdcem. Nemíříme na slepou kolej právě proto, že už svou práci nepovažujeme za poslání?

Robert Drozda (1949) působil jako vrchní inspektor Českých drah pro vyšetřování mimořádných událostí a věnoval se též prevenci nehod v železniční dopravě, mj. při práci s dětmi. Celoživotní praktické zkušenosti zachytil v knize Železničářský pitaval (2002). V práci O duši plaských hodin (2006) shrnul historii hodinového stroje v cisterciáckém klášteře v Plasích. Malé i velké příznivce starých časů na dráze oslovil ve volné trilogii započaté svazky Pohádky pana přednosty (2012) a Pohádky přednosty Drahoráda (2013).

Jiří Bouda (1934–2015), syn akademického malíře Cyrila Boudy, absolvoval pražskou VŠUP v ateliéru Karla Svolinského a patřil k předním grafikům civilistní orientace. Dění na železnici, jíž zasvětil valnou část tvorby, důvěrně poznal při práci signalisty v dnes už zrušené stanici Praha- -Bubeneč. Od roku 1968 bojoval o záchranu technických památek. S man želkou restauroval Langweilův model Prahy vystavený v Muzeu hlavního města Prahy a v cyklu vedut zdokumentoval podobu barbarsky strženého nádraží Praha-Těšnov. Proslul jako rytec poštovních známek a tvůrce ex libris. Ilustrace k třetímu svazku Drozdových pohádek byly jeho poslední prací.

Návrat zpět