VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustrovala autorka
Praha, Práh 2015, 192 stran
ISBN 978-80-7252-599-7
věk 10+

RENÁTA FUČÍKOVÁ

PRAHA V SRDCI

Osobitou poklonu rodné Praze pojala výtvarnice známá zevrubnými pohledy na památné chvíle našich dějin formou koláže „189 příběhů města a lidí“. V očíslovaných vstupech podpořených mapkami na předsádkách se prolínají kronikářské záznamy s komiksovými stripy, zprávy z tisku glosující nejpohnutější okamžiky s anekdotami, poselství duchovních autorit s morytáty typickými pro dnes tak žádaný žánr urbánní legendy. Časoprostor Matky měst nahlédnutý z více než dvousetleté perspektivy pulzuje v představách Renáty Fučíkové jako stále živý organismus příběhů, ačkoli použitá rytecká technika si vystačila s tóny šedé a obešla se bez chronologického setřídění položek. Je na čtenáři, aby si mozaiku složil sám. Bude postupovat namátkou, anebo v soustředných kružnicích od kmenových středověkých čtvrtí až k vískám, jež postupně spolykala Velká Praha. Tragické se cestou smísí s úsměvným, pravdivé s bajkami a dokument s kolektivní pamětí opěvující genius loci, který s nejrůznějšími emocemi Pražané dennodenně dotvářejí.

Renáta Fučíková (1964) absolvovala pražskou VŠUP a zabývá se knižní ilustrací. Výtvarně mj. doprovodila Andersenovy Pohádky (1995) či soubor Staré pověsti české a moravské (2005) a Příběhy českých knížat a králů (2007) Aleny Ježkové, s níž spolupracovala i na portrétu Karel IV. (Zlatá stuha 2005, vlastní verze téže látky 2016). Odkaz „největších Čechů“ poté sama shrnula v autorských knihách Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008) a Antonín Dvořák (2012) a dále nyní soustavně cílí na pozoruhodné epochy české politiky a kultury (např. Ludmila, Václav a Boleslav, 2013; Hus a Chelčický, 2014). Za výtvarný doprovod k Vyprávěním ze Starého zákona (1998, 1. cena na Bienále ilustrace v Teheránu 1999) byla zapsána na Čestnou listinu IBBY. Její vrcholné dílo, encyklopedie Historie Evropy – Obrazové putování (2011, s Danielou Krolupperovou), obdrželo Zlatou stuhu 2012.

Návrat zpět