VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustrovala Barbora Kyšková
Praha, Albatros 2016, 160 stran
ISBN 978-80-00-04139-7
věk 9+

SVATOPLUK HRNČÍŘ

KARAVANA BRATRANCŮ

Bratranci Kuba a Vráťa – „jeden hrr a druhý prr“ – vyslyšeli volání rodu Tesárků a jedou na bicyklech do obce Prosíčko v turnovském Maloskalsku, kde se vždycky o anenské pouti pořádá sraz jejich obří dynastie. Ukradené kolo, které vezlo vzácnou rodinnou relikvii, a setkání s karavanou kočovníků však záhy zvrátí předpoklad, že přesun proběhne hladce, a dá hochům pocítit nevyzpytatelnost. Naštěstí Tesárek všude bratrance má, na příjmení nehleďme. Posmrtně vydaná próza velkého znalce klukovské duše s přídechem melancholie připomíná časy, kdy se s živými kamarády a moudrými dědečky po ruce objevoval nevylidněný venkov, ukazující svět kolem nás v prázdninové kráse. Ty doby už asi odpluly po Jizeře kamsi do oceánu, ale chlapci i chlapi je v hloubi duše touží prožít i dnes.

Svatopluk Hrnčíř (1926–2014) vystudoval Státní knihovnickou školu v Praze a působil jako redaktor časopisů pro děti a mládež. Jako zakladatel Ohníčku, hybatel Pionýra a spolupracovník Junáka, Sluníčka, Mateřídoušky či Čtyřlístku se zasloužil o kultivaci komiksu – adaptoval mj. Poeovy a Doyleovy detektivky, tarzanovky E. R. Burroughse, vytvořil libreta k cyklům Příhody pana Semtamťuka (1969–2004, knižně 2006) a Cour a Courek (knižně 1983, obojí s Adolfem Bornem). V prózách ovlivněných foglarovskou poetikou (trilogie Uctívači ginga, vydaná až v letech 1999–2005) vycházel z modelu letního dobrodružství, např. v knihách Případ skončil v pátek (1959, zfilmováno), Ostrov uprostřed města (1963) či Lovci z Ohňové hory (1998).

Barbora Kyšková (1954), absolventka AVU, se věnuje volné tvorbě, restaurátorství a výrobě kulis. V knižní ilustraci pro děti se zaměřuje na fantastiku, jak prokazuje v doprovodu k Hodinovému strojku (č. 2006) Philipa Pullmana, ke Kronice Prydainu (č. 2004) Lloyda Alexandra nebo k novému českému vydání (2007) pohádky Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka. Tajuplné výtvarné polohy osvědčila v knihách Daniely Krolupperové Společenstvo klíčníků (2012), O’Bluda (2013) a Zločin na Starém Městě pražském (2014).

Návrat zpět