VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustrovala Renáta Fučíková
Praha, Meander a Vyšehrad 2016, 168 stran
ISBN 978-80-87596-66-1 (Meander)
ISBN 978-80-7429-623-9 (Vyšehrad)
věk 10+

FRANTIŠEK KALENDA

PES, KOCOUR A SIROTEK

Moravou dvanáctého století prchá podkoní Martin, nalezenec z johanitské komendy pronásledovaný bůhvíproč dvěma hrdlořezy z Levanty. Provázejí ho zběhlá dcera zlotřilého vladyky a potulný rytíř, jenž toho napáchal víc, než naznačují jeho jizvy a obvázaná ruka. Nesourodá trojice putující „skoro až na konec světa“, jak slibuje podtitul knihy talentovaného prozaika, zažije veřejnou popravu v Olomouci, upírské intermezzo v Bílých Karpatech a plavbu po Dunaji do Konstantinopole, centra Byzantské říše, k němuž se upírají naděje křesťanstva. Tam se též vyjasní důvod honičky, v níž není nouze o fantasy prvky, zvraty a zejména o ukázky dobového myšlení. Středověk nebyl temný – jen ho tak chceme vidět. Navzdory nedostatku jídla či pohlazení v něm tehdejší mladí touží zjistit, co jsou zač a zda ve světě obstojí, někdy věří předsudkům, jindy zas v lásku bližních. Jejich hledání komentuje vypravěč, jímž není nikdo jiný než Martinův pes hovořící s hochem lidskou řečí, což prospívá zápletce i obecenstvu.

František Kalenda (1990) absolvoval obor antropologie na FHS UK, kde nyní pokračuje jako doktorand. Rozsáhlé jazykové znalosti a zahraniční stáže ho podnítily ke komentářům dění v Latinské Americe pro internetový Deník Referendum. Literárně se profiluje jako autor próz situovaných do období vrcholného středověku a kladoucích důraz na mentalitu údajně „temného věku“. Debutoval románem Despota (2011) o intrikaření v Byzantské říši čtrnáctého století, za historickou detektivku Ordál (2012) z časů tatarských nájezdů do východní Evropy byl nominován na Cenu Jiřího Ortena. První svazek karolinské trilogie Vraždy ve znamení hvězdy (2016) se odehrává v Praze roku 1349. Dětským čtenářům se představuje poprvé.

Renáta Fučíková (1964) absolvovala pražskou VŠUP a zabývá se knižní ilustrací. Výtvarně mj. doprovodila Andersenovy Pohádky (1995) či soubor Staré pověsti české a moravské (2005) a Příběhy českých knížat a králů (2007) Aleny Ježkové, s níž spolupracovala i na portrétu Karel IV. (Zlatá stuha 2005, vlastní verze téže látky 2016). Odkaz „největších Čechů“ poté sama shrnula v autorských knihách Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008) a Antonín Dvořák (2012) a dále nyní soustavně cílí na pozoruhodné epochy české politiky a kultury (např. Ludmila, Václav a Boleslav, 2013; Hus a Chelčický, 2014). Za výtvarný doprovod k Vyprávěním ze Starého zákona (1998, 1. cena na Bienále ilustrace v Teheránu 1999) byla zapsána na Čestnou listinu IBBY. Její vrcholné dílo, encyklopedie Historie Evropy – Obrazové putování (2011, s Danielou Krolupperovou), obdrželo Zlatou stuhu 2012.

Návrat zpět