VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustroval Martin Krkošek
Praha, Mladá fronta 2016, 128 stran
ISBN 978-80-204-3768-6
věk 9+

DANIELA KALINOVÁ

PROČ CHTĚL PTAKOPYSK DO SOLOPISK
ANEB VYBRANÁ SLOVA PRO VYBÍRAVÉ DĚTI

Bít, či nebýt? A nebudu bit? S vybranými neboli vyjmenovanými slovy bývá v naší mateřštině odjakživa potíž – musíme si je uložit do paměti a znalosti se poté s ohledem na všemožné odvozeniny ověřují v zapeklitých diktátech. Neméně vynalézavá kniha určená k jejich procvičování se snaží, aby se memorovací část české mluvnice v očích dětí polid - štila. S nástrahami „i“ a „y“ po záludně „obojetných“ souhláskách „b“ až „z“ – s přidanou stránkou s přejatými slovy na „f“, která také způsobují pravopisné nesnáze – se lze snáz vypořádat zásluhou rozmanitých povídek, básniček, komiksů, rébusů a rčení. Uživatelé se přitom dozvědí víc o sýčkovi nebo sýkorce, a budou-li mít syrový den, tak si natruc můžou udělat den sýrový, popřípadě se dozvědět, co se přihodilo Zbyňkovi, když si hrál v mobilu vybíjenou. S přispěním ilustrací se tak dá úlevně vyprsknout smíchy i nad větou, jež mučila školní generace bez rozdílu: „U jedné vily víly věnce vily a psi z vily na ně vyli.“

Daniela Kalinová (1972) vystudovala bohemistiku na FF UK a angličtinu na PedF UK. Oba předměty nyní vyučuje na pražském gymnáziu. V didakticky motivované prvotině na jazykové téma zúročila své pedagogické a rodičovské zkušenosti.

Martin Krkošek (1979) absolvoval studia v ateliéru ilustrace Jiřího Šalamouna a Juraje Horvátha, později i v ateliéru animovaného filmu Jiřího Barty na VŠUP. V roce 2007 absolvoval stáž v ateliéru grafiky u Jiřího Lindovského na AVU a v roce 2011 byl dobrovolníkem v tvůrčí laboratoři Stanica Žilina-Záriečie, s níž spolupracuje dodnes. Založil grafickou dílnu Uutěrky, kde spolu s ženou Pavlou vytváří sítotisky a malonákladové knižní publikace. Žije a pracuje v Lietavské Lúčce.


Návrat zpět