VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustrovala Lucie Dvořáková
Praha, Knižní klub 2016, 120 stran
ISBN 978-80-242-6289-6
věk 7+

HELENA LEHEČKOVÁ

ŽÁRLIVÝ RYTÍŘ A TICHÁ NEVĚSTA

Rytíř Otakar si ze severských výbojů přivezl nevěstu spanilou jako slunce zrcadlící se v letním jezeře – leč ouha! Švarný uchvatitel pokorné dívky nejenže neumí švédsky a nemíní to zkoušet, ale neučí novomanželku ani česky, protože byl odjakživa nemluva, prchlivec – a teď ještě žárlí na každého, kdo zamlklou hradní paní osloví. Když se k tomu přičte klubko škodolibých pekelníků, kteří by rádi ulovili Otakarovu dušičku a z jeho komunikační nezpůsobilosti mají přímo ďábelskou radost, není divu, že na hradě Žárlíři vládnou ukrutné poměry. Helena Lehečková, sama specialistka na jazyk a řeč i v jejich úskalích a poruchách, dochází v pohádkovém příběhu o neporozumění k pramálo idylickému konci. Její vášnivé jazykovědné poznámky jsou asi místy určeny čtenářům starším, avšak základní potíž je v éře vztahů napříč kulturami patrná i dnešním sedmiletým dětem: láska beze slov není možná, poněvadž srdce druhého se bez tohoto klíče neotevře.

Helena Lehečková (1952) vystudovala ugrofinistiku, anglistiku a bohemistiku na FF UK. Od roku 1986 vyučuje češtinu na Helsinské univerzitě a je autorkou několika učebnic češtiny pro Finy. Krom slavistiky se zabývá i neurolingvistikou a poruchami řeči. V literatuře pro děti a mládež se vedle překladů z finštiny (např. Medvídek Uto Eliny Karjalainenové či cyklus o nešikovném strašidýlku Hú z pera Hannu Mäkeläho) prosazuje vlastní tvorbou – knihy Čertice Trucajda (2003), K čertu! (2007) a Meluzína Severýna (2013) sázejí rovněž na pohádkové nadpřirozeno.

Lucie Dvořáková (1959), absolventka ateliéru filmové a televizní grafiky na VŠUP, patří k našim nejžádanějším ilustrátorkám. Dvojnásobná držitelka Zlaté stuhy doprovodila snovými kreacemi mj. díla Eduarda Petišky, Jiřího Žáčka, nověji i Miloše Kratochvíla nebo Petra Stančíka. Věnuje se také animované tvorbě (Vážně nevážně, Slepice) a výpravě televizních pořadů pro děti (pohádková říše Fanfárie na kanálu ČT D:). Za návrh cyklu ilustrací ke Středověkým pohádkám Martiny Drijverové obdržela čestné uznání kolegia Namibook Island Illustration Concours 2013.

Návrat zpět