VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016

Ilustrovala Petra Josefína Stibitzová
Praha, Argo 2016, 152 stran
ISBN 978-80-257-1677-9
věk 15+

MILADA MAŠINOVÁ

KOČKY A JINÉ PŘÍBĚHY O STRACHU

Pětice povídek doplněná novelou o jednookém bijci koček vrhá do chřtánu děsu lidské trosky na prahu dospělosti, s nimiž se osud věru nemazlil. Prózy Milady Mašinové tudíž vyžadují čtenáře-vrstevníka – snad pouze dočasně – zjitřeného pocitem, že když svět není fér, je namístě se utápět v hlubinách bezvýchodna. Ale co když je to jen sebeklam? Jakkoli v knize pozorujeme sirotky z útulků či mladistvé těhotné, sourozence zemřelých nebo trosečnici plavící se s pomatencem, defilují před námi postavy fatálně neschopné citu, kterého se jim nikdy nedostalo, takže ho ani nikomu nepředají. Tragický chlad vykresluje začínající autorka přepjatými gesty, inspirovanými u dobových hororů Hoff manna, Poea či Maupassanta, a naladění v barvách „emo“ povzbuzují i tóny doprovodných ilustrací: čerň a paleta šedé, sem tam žíhnutá ledově zelenou. Nevábné skvrny na tváři předválečného zlatého věku se tu proplétají s dneškem natolik odcizeným, že současná mládež osamělá v davu by měla urychleně přemýšlet, jak to změnit.

Milada Mašinová (1988) dokončuje studia scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU a zároveň pracuje v Centru tvorby pro děti a mládež České televize. Debutovala libretem ke komiksové trilogii Mor (vyšla zatím dvě alba, 2015 a 2016, s P. J. Stibitzovou), v níž sleduje dospívající hrdinku uvrženou se členy rodiny do klaustrofobní karantény. Mezi jejími školními pracemi vyniká prozaická etuda Zvíře (2012).

Petra Josefína Stibitzová (1988) absolvovala ateliér ilustrace a grafiky na pražské VŠUP. Ilustrovala např. Kočky a jiné příběhy o strachu (2015) Milady Mašinové a v roce 2016 ztvárnila další pokračování jejího komiksu Mor (2016). Mimoto ilustruje publikace a pracovní sešity pro nakladatelství Cesta domů, vytváří plakáty a doprovodné materiály pro festivalové či charitativní akce.

Návrat zpět