VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustroval Jiří Votruba
Praha, Práh 2016, 128 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-7252-658-1
věk 8+

ANNA NOVOTNÁ

KDO SE SMĚJE NAPOSLED…

V návaznosti na příručku Kdo jinému jámu kopá… dostává „druhý lehko i vážný slovník přirovnání, pořekadel a přísloví“ Anny Novotné bezmála pět set nových příležitostí ukázat, že pokladnici každého živého jazyka tvoří spojení a příměry, jejichž význam není z použitých slov plně odvoditelný. Říká se jim idiomy – a tvoří třaskavou směs, kterou má v oblibě každá poetická duše. Určité starší výrazy však bývají pro děti „španělskou vesnicí“, a tak jim autorka v hovorovějších vrstvách jazyka objasňuje provázání obecné češtiny s němčinou, kdežto ve spisovné řeči poukazuje na výpůjčky z románských jazyků či z moudrosti bible. Vysoce tvárné jsou v tomto směru části těla, zhusta pak hlavy (včetně „huby dobře proříznuté“), jakož i stav uvnitř lebky (lze například „blbnout na kvadrát“). Strany slovníku zahrnují vždy čtveřici nebo pětici hesel provázených etudami Jiřího Votruby, které zobrazení významu přetvářejí v komickou zkratku blízkou nonsensu.

Anna Novotná (1959), absolventka bohemistiky a psychologie na FF UK, působí jako nakladatelská redaktorka a překladatelka. Dětské publikum zaujala uměleckonaučnou trilogií ze zákulisí umění: Opera nás baví (2005, s Jiřinou Markovou), Divadlo nás baví (2008) a Balet nás baví (2010). Je spoluautorkou učebnice češtiny pro cizince Czech for You. První hravý slovník české idiomatiky Kdo jinému jámu kopá… vydala v roce 2013.

Jiří Votruba (1946) vystudoval Fakultu architektury ČVUT a jako malíř, ilustrátor a grafik vystavuje samostatně i v rámci kolektivních projektů. Vytvořil plakáty k různým festivalům (EXPO v Aichi 2005). Jeho příklon k pop-artu se projevuje v uměleckonaučných encyklopediích Opera nás baví, Divadlo nás baví a Balet nás baví (Zlatá stuha 2010) či v básnických knihách pro děti a mládež – ilustroval mj. sbírky Malý pražský chodec (2013) a Malý český poutník (2014) Ondřeje Hníka. Výrazný je také jeho doprovod k pohádkám Zdeňka Svěráka (Pan Buřtík a pan Špejlička, 2010) nebo ke knížkám prvního čtení od Kateřiny Závadové (Písmenka a pan Antonín, 2013).

Návrat zpět