VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustrovala Michaela Bergmannová
Praha, Portál 2016, 144 stran
ISBN 978-80-262-1022-1
věk 9+

LENKA PECHAROVÁ

PO STOPÁCH KARLA IV.

Populárně naučných titulů, které by letos osobnost jubilanta Karla IV. dětem přiblížily neotřele, nebylo zdaleka tolik jako zájemců ochotných se v tomto smyslu blýsknout. Podoba a ohlas vstřícně ilustrovaného průvodce Lenky Pecharové souvisí s jeho propracovaným didaktickým aparátem. Autorka vede čtenáře, učitele i rodiče, aby poznali nejen vladařův vklad státnický, ale také atmosféru středověku s novými stavitelskými počiny vrcholné gotiky, s útrapami dobového cestování, s tehdejším pojetím svátků a slavností nebo třeba dávnou měnovou soustavu. Všechny tyto okruhy doprovázejí úryvky z kronik a dalších písemností a rozvíjejí se v následných úkolech a hádankách. Novou komunikační rovinu získává titul díky spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, které zpřístupnilo interaktivní dílny zkoumající s žactvem třetích a čtvrtých tříd éru nejmilovanějšího českého panovníka.

Lenka Pecharová (1973) učí dějepis a matematiku na Veselé škole, církevní základní a umělecké škole v prvním pražském obvodě. V kmenovém nakladatelství Portál jí vyšly tituly Od blechy po slona – Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ (2012) a Počítáme s vitaminy – Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ (2015).

Michaela Bergmannová (1972), absolventka katedry animace a multimediální tvorby FAMU, se věnuje tvorbě pro děti. Pro nakladatelství Portál ilustrovala didakticky motivované tituly Výři nesýčkují, Logopedické pohádky, V zoo není žádná nuda a dále pohádkové knihy Nanukova dobrodružství (2013) Alžběty Dvořákové a O modrém světle (2014) Daniely Krolupperové. Spolupracuje s měsíčníkem Sluníčko a Českou televizí, kde režírovala seriál pro nejmenší diváky Moje zahrádka.

Návrat zpět