VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustrovala Lea Točeková
Praha, Paseka 2016, 32 stran
ISBN 978-80-7432-719-3
věk 4+

DANIEL RUŠAR

VLK A TMA

Při četbě této obrázkové knihy se vybaví rčení „Bude-li nás víc, nebudem se bát vlka nic“. Knížky pro předškolní děti, napomáhající zbavit se strachu z tmy, koneckonců stále vznikají a budou vznikat – a přece se tato poněkud vymyká. Vždyť kdo to kdy viděl, aby příběh bázlivého vlčka vyprávěl starý vlk šedivák, a ke všemu dvěma vlčatům, která nehodlají vkročit do lesa ani na krok? Jsou přitom pořádně napjatá, jak si „polekánek“ poradí s temnými zákoutími na prvním lovu a na koho cestou narazí. Ilustrátorka Lea Točeková expresivně střídá denní a noční výjevy v jejich základních barvách a dokáže navodit příslušnou atmosféru i v detailech: vlčata mají dalekohled, prohlížejí si hmyz lupou nebo jim ve spaní na nose trůní sova.

Daniel Rušar (1975) vystudoval angličtinu na Univerzitě Pardubice a pracuje jako lektor osobního rozvoje v Bratislavě. Vlk a tma je jeho první knížkou pro děti. Publikoval povídkovou knihu Frisbee (2006). Novela Jaro kriplů (2011) o silné vůli fyzicky hendikepovaných teenagerů získala ocenění ve výroční soutěži Nejkrásnější kniha a děti pro mládež. V novince Kamzíkův velký skok (2016, ilustrace Ľuboslav Paľo) se hrdina vyrovnává se smrtí blízkého člověka.

Lea Točeková (1979), absolventka oboru grafický design na VŠVU v Bratislavě a knižního designu v německém Trevíru, vystavovala ve Wittenbergu a žije v Berlíně. Věnuje se malbě, sítotisku a ilustraci, pro niž vyvíjí netradiční techniky. Ilustrovala knihu pro děti Plajko (2015) slovenského autora Braňa Jobuse.


Návrat zpět