VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustrovala Barbora Botková
Praha, Slovart 2016, 48 stran
ISBN 978-80-7529-182-0
věk 10+

KATEŘINA SCHWABIKOVÁ

KAREL IV. V KOUZELNÉM KUKÁTKU

Kukátko šaška Vaška dává školákům do rukou další z čarovných nástrojů, které popularizátorka metod dějepisecké školy Annales používá k tomu, aby zaostřila na dobovou každodennost – tentokrát typickou pro vrcholného zástupce středověké elity Českého království. Dvoustrany uměleckonaučného medailonu ze života římského císaře a českého krále Karla IV. v kukátkovém „zvětšení“ přibližují, co před sedmi staletími znamenalo být odloženým synem, jehož otec neměl v lásce, a později též rytířem, dobrodruhem a bohabojným křesťanem, který na smrt vyprovodil několik svých manželek i potomků. Není to tedy obraz pouze růžový: coby vladař-zvelebitel v něm Karel ožívá i jako sňatkový diplomat či milovník dřevní verze public relations. „Škola hrou“ Kateřiny Schwabikové, díky jejíž kreativitě se k malým zájemcům o historii dostávají moderní postupy bez bázně a nefunkčních didaxí, dozrála tímto svazkem ve víno znamenitější, než bylo to od Buška z Velhartic.

Kateřina Schwabiková (1978), absolventka oboru dějepis – základy společenských věd na PedF UK, pracuje v Ústavu dějin a archivu UK a v bádání se zaměřuje na období husitské revoluce a na aspekty vzdělanosti v raném novověku. Pod dívčím jménem Anděrová překládá i populárně- naučnou literaturu z němčiny. Nabídku uměleckonaučné literatury pro školní mládež dosud obohatila dvěma svazky cyklu Cest dětí do staletí s podtituly Jak Běla a Kuba poznávali naši historii (2013) a Jak Běla a Kuba putovali za našimi panovníky (2015).

Barbora Botková (1983) vystudovala francouzštinu a výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vedle povinností středoškolské pedagožky se věnuje volné tvorbě, designu, knižní a komiksové ilustraci. Krom spolupráce s Kateřinou Schwabikovou se výtvarně podílí na vlastivědných seriálech spisovatelky Petry Braunové a doprovodila i komiksovou knížku básníka Jiřího Žáčka Šípková Růženka (2011).

Návrat zpět