VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustrovala Kateřina Čupová
Praha, Fragment 2016, 48 stran
ISBN 978-80-253-2886-6
věk 6+

KLÁRA SMOLÍKOVÁ

KRÁLÍK MÁLEM KRÁLEM

Úsilí odlišit se od desítek publikací, které zareagovaly na letošní kulaté karolinské výročí, se činorodé autorce vyplatilo, protože se úkolu zprostředkovat odkaz Karla IV. nejmenším dětem zhostila účinně. Vyplašený králík Karlík, žák školy plné ušáků, se brání posměváčkům tím, že si z papíru vystřihne korunu a stoupá si s ní před zrcadlo nebo před výlohu, aby si užil aspoň chviličku sebevědomí, jehož nemá na rozdávání. Odraz ve skle ho vmžiku spojí s „otcem vlasti“ a ten pak s Karlíkem rozmlouvá o tom, co vše z hodnot ceněných ve čtrnáctém století přetrvalo do současnosti, která si na feudály hraje leda ve školním divadélku – a bohužel i v přezíravostech nebo při šikaně. V čem však tkví skutečná urozenost mocných? Pro majestát krále je nejdůležitější nosit královské ctnosti v srdci, aby už dotyčnému nespadlo do kalhot, a tím se stát hrdinou svého příběhu.

Klára Smolíková (1974) vystudovala estetiku a kulturologii na FF UK. Pracovala nejprve v Husitském muzeu v Táboře, poté v tamní knihovnické škole a v Národním muzeu. Jako metodička primárního vzdělávání a spolupracovnice dětských časopisů se zaměřuje zejména na popularizaci historie (komiks Horác a Pedro v zemi Bójů, 2006), zpravidla se svým prvním manželem, kreslířem Honzou Smolíkem. Dějinám středověku spolu zasvětili knihy Husité (2012), Řemesla (2013), Jak se staví město (2014) a Husův dům (2015). Jejich komiksové album Viktorka a vesmírná dobrodružství získalo Zlatou stuhu 2015. Autorka románu H. U. S. – Hus úplně světovej (2015) a šéfredaktorka komiksového čtvrtletníku Bublifuk vytvořila i scénář k večerníčku Vynálezce Alva (2012).

Kateřina Čupová (1992) studuje animaci na zlínské Univerzitě Tomáše Bati a věnuje se především komiksu a ilustraci. Spolupracuje s revuemi Bublifuk a Aargh!, další kreace otiskl sborník Vějíř. Vyznění knihy Králík málem králem podporují její dynamické kresby pastelkami.

Návrat zpět