VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustrovala autorka
Praha, Česká televize – Edice ČT 2016, 112 stran
ISBN 978-80-7404-181-5
věk 6+

ŠÁRKA VÁCHOVÁ

UŽ TAJEMSTVÍ SRDCE

Proroctví o tom, že výlučně tajemství srdce zaručí člověku nesmrtelnost, děsí krále Mordychora den co den jeho samolibého panování, v němž už tolikrát zašel za meze lidskosti. Zlými kouzly přemohl své laskavé protějšky ze sousedního království a zavinil, že jejich sotva narozený synek musel vyplout po řece jako Plaváček k pěstounům. Pokračování tušíme. Nitky pohádkového předurčení zavedou Jiříka až do služby u dvora zpupného vladaře, kde nic netuše vpustí dovnitř babičku s hadím dárkem a přelije panovníkův pohár poté, co se zaposlouchal do nově objevené ptačí řeči. Šárka Váchová adaptuje vyprávění o Zlatovlásce obohacené o další motivy z Erbenových sbírek v širokém rámci, jenž klade důraz nejen na poznání prostředí, v němž postavy jednají, ale i na potřeby nejmenších, kteří si vztah k četbě právě budují. Čas od času bývá nezbytné pokropit starší látky živou vodou, aby jejich vyznění bylo co nejpřirozenější, i kdyby to znamenalo stovky slov navíc oproti předloze.

Šárka Váchová (1947) absolvovala obor loutkářská scénografie na DAMU, kde posléze vyučovala. Přes čtyřicet let spolupracuje s loutkovými divadly, filmaři a televizí. Její animovaný snímek Paní Bída (1983) získal 1. cenu na festivalech v Chicagu a ve Zlíně. Výtvarně se mj. podílela na seriálu My všichni školou povinní a na kostýmech k filmům Indiáni z Větrova, Rozpuštěný a vypuštěný nebo Jak chutná láska. Loutková rodina řezbáře Tomše z jejího dvacetidílného večerníčku Chaloupka na vršku (2006–2013, knižně ve dvou svazcích, 2009 a 2013) je několikátým rokem k vidění i na výstavě, jež putuje republikou. Lásku k folkloru vtělila i do knížky Vánoční koledy (2010) nebo do ilustrací k Pohádkám z vánočního stromku (2004) Pavla Cmírala.

Návrat zpět