VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Ilustroval Milan Starý
Praha, Knižní klub 2016, 108 stran
ISBN 978-80-242-5293-3
věk 8+

MARTIN VELÍŠEK

MŮJ STÁT

V „putování s českým lvem za sedmi státními symboly“ se páťáci Eliška a Tomáš vydali v nejlepších uměleckonaučných tradicích poznat předměty, které doma i ve světě reprezentují naši politickou suverenitu. V úvodním komiksu a pak v jednotlivých vstupech se autoři věnují podobě velkého i malého státního znaku, státní vlajky, státních barev, prezidentské standarty, státní hymny a pečeti (a s nimi též oběživa, cenin a národních symbolů). Rozebírají jednak jejich aktuální stav, jednak heraldický vývoj ve středověku, v mladé ČSR nebo v pozdější federaci. Kniha vydaná z iniciativy sdružení Dny české státnosti shrnuje i podmínky, za jakých se symboly užívají a jak s nimi nelze manipulovat, a vede malé čtenáře k vědomí, že „tahle země“ – jak slýcháváme i od poslanců parlamentu – je jejich domov, jejich vlast hodná úcty.

Martin Velíšek (1968), rodák z řeckých Athén, absolvoval AVU v ateliéru malby a konceptuálních tendencí. Své grafiky s antropomorfizovanými zvířaty, v zahraničí mnohokrát oceněné, vystavuje samostatně i v rámci společných projektů. Na akademické půdě PedF UK se věnuje i teorii umění – s Miroslavem Petříčkem vytvořil soubor esejů Pohledy, které tvoří obrazy (2012). Zasloužil se o libreta popularizačních dětských programů k výstavám v Národním muzeu či v Národním technickém muzeu; s Milanem Starým spolupracoval už na programu stálé dětské expozice Příběh Pražského hradu.

Milan Starý (1970) vystudoval obor čeština – výtvarná výchova na PedF UK a zabývá se knižní, časopiseckou a reklamní ilustrací. Spolupracuje s časopisy Sluníčko a Mateřídouška a organizuje letní umělecké dílny. Jeho doménou jsou kresby k titulům uměleckonaučným a odborným: doprovodil např. knihy své ženy Ester Staré Žežicha se neříká (2004, 2013) a Žvanda a Melivo (2008), zaměřené na vyjadřovací dovednosti nejmladších školáků, knihu Daniely Krolupperové Proč mluvíme česky (2011) nebo příručku etikety Slon v porcelánu (2006) Ladislava Špačka. Je dvojnásobným laureátem ceny SUK.

Návrat zpět