VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Vybrala a přeložila Zlata Kufnerová,
ilustrovala Lenka Jasanská
Praha, Verzone 2015, 96 stran
ISBN 978-80-87971-04-8
věk 7+

ILSE WEBEROVÁ

DOBRODINEC BÁRUCH – ŽIDOVSKÉ POHÁDKY

Další vítaný počin nakladatelství Verzone připomíná multikulturní atmosféru vyvěrající z demokratických poměrů v předmnichovském Československu. Pozoruhodné židovské pohádky Ilse Weberové v překladech Zlaty Kufnerové vyvolávají ducha tradičních náboženských zvyků i pestrou lidovou slovesnost těžce zkoušeného národa. Adaptované pohádky mají ve svém základě mezinárodní ráz, trestají lakotu, domýšlivost a vynikají pestrostí námětů i humanistickým apelem. Mezi příběhy se mimo jiné objevuje vyprávění o ztraceném židovském chlapci Joselovi, jenž se díky prastaré písni shledá po dlouhé době s rodinou. Potřebám čtenáře, který by se v kulturních reáliích autorčiných souvěrců nevyznal, poslouží závěrečný slovníček pojmů.

Ilse Weberová (1903–1944) se narodila ve Vítkovicích, pozdější industriální části Ostravy, kde žila až do nacistické okupace. Zatímco staršího syna stačila ještě poslat Wintonovým vlakem do Británie, sama byla s rodinou internována v Terezíně a v roce 1944 zahynula i s druhým synem v Osvětimi. Začala publikovat jako mladičká básnířka, překládala z češtiny do němčiny i naopak, pracovala pro rozhlas. Uspořádala sbírky Jüdische Kindermärchen (Židovské pohádky, 1928); Die Geschichten um Mendel Rosenbusch (Příběhy o Mendelu Rosenbuschovi, 1929) a Das Trittrollerwettrennen (Závod na koloběžkách, 1930). Výbor z jejího díla vyšel anglicky, hebrejsky a italsky.

Lenka Jasanská (1964) absolvovala pražskou SUPŠ a studovala kulturologii na FF UK. Od roku 1990 působí v reklamě, ilustruje knihy pro děti a graficky vypravuje výtvarné katalogy či bibliofilie. Kniha Himálajské pohádky (2012) v převyprávění Miroslava Pošty s jejími ilustracemi získala Zlatou stuhu za nakladatelský počin. Ilustrovala i výbor pohádek Jana Vladislava Propánakrále! (2013).

Návrat zpět