VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2015/2016


Podle překladu Zdeňky Heřmanové upravil
Jan Jiráň, ilustroval Zdeněk Sklenář
Praha, Albatros 2016, 232 stran
ISBN 978-80-00-04326-5 (Albatros)
ISBN 978-80-87430-62-0 (Galerie Zdeněk Sklenář)
věk 8+

WU ČCHENG-EN – JAN JIRÁŇ

OPIČÍ KRÁL

Ve zlatém fondu písemnictví všech národů najdeme vždy několik děl, která zanechala výraznou stopu v jejich literárním vývoji. Pro Říši středu má takový význam Putování na západ, sepsané koncem šestnáctého století Wu Čcheng-enem, neboť každý Číňan dodnes důvěrně zná jeho hrdinu: Opičího krále čili opičího uličníka Suna. Tento mistr dvaasedmdesáti proměn se po „vyučení a získání nesmrtelnosti“ vypraví s mnichem Tripitakou a čuníkem Ču Pa-ťie na cestu do západního ráje za posvátnými tisky a občas skutečně jedná jako opice všemi mastmi mazaná. Jan Jiráň jeho příběh, vroubený zástupy zvířat i lidí a dokumentující slovesné bohatství raně novověké Číny, převyprávěl na základě překladu sinoložky Zdeňky Heřmanové pro dnešní české čtenáře. S ilustračním doprovodem Zdeňka Sklenáře z roku 1961 představuje tato nová adaptace výjimečný knižní i typografi cký počin, obohacený o doslov čínského fi lmového představitele titulního hrdiny.

Jan Jiráň (1957), hudebník, herec, režisér a divadelní pedagog, je od roku 1987 členem souboru Studia Ypsilon. Předtím vystupoval v písničkářském duu s Martinem Stropnickým, v současnosti hraje se skupinou Botafogo. Ve spolupráci s prozaikem Marianem Pallou vytvořil westernovou parodii Ve znamení hada (1994) a v tomtéž duchu pokračoval ve svazku Vlak do Santa Fé (1997). Za režii mluveného slova získal několik platinových desek a výroční ocenění Asociace vydavatelů audioknih (2015). Natočil mj. i čtyřdílnou adaptaci Opičího krále.

Zdeněk Sklenář (1910–1986), významný český malíř a grafik, byl absolventem kreslení a malby na Státní uměleckoprůmyslové škole a v letech 1968–1976 vyučoval na VŠUP. Zásadní vliv na jeho tvorbu mělo dílo Jana Zrzavého. Roku 1942 vydává se svými ilustracemi Erbenovu Kytici a o rok později Máchův Máj. V roce 1959 obdržel zlatou medaili lipského knižního veletrhu za grafickou úpravu knihy Czechoslovak Glass od Karla Hetteše. Stříbrnou medaili na téže výstavě získal za grafickou úpravu Goethova Fausta s Delacroixovými ilustracemi a za vydání Ovidiových Proměn s ilustracemi Pabla Picassa. Roku 1961 ilustroval rovněž Milostné povídky staré Číny a za další obrazy s čínskou tematikou byl v roce 1971 poctěn zlatou medailí florentského Biennale Internazionale d’Arte.

Návrat zpět